Přijímací řízení2020-09-26T12:43:23+02:00

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jednotné přijímací zkoušky, jejichž garantem je CERMAT, jsou podmínkou přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

Podmínky pro přijetí na naši školu se řídí kritérii přijímacího řízení.

Ke studiu našich oborů nevyžadujeme zvláštní lékařské potvrzení, stačí potvrzení na přihlášce, že je žák schopen studia.

termín
12. a 13. 4. 2021
místo budova Nádražní 10, na rohu ul. Nádražní a Mikulášské
pozvánky rozeslány poštou
výsledky
CERMAT

Předpokládaný počet přijatých žáků pro šk. rok 2020/21 je 60 studentů oboru Cestovní ruch a 30 studentů oboru Ekonomika a podnikání.

Celkové hodnocení přijímacího řízení se skládá ze 2 částí:

  1. body za studijní výsledky ze ZŠ (váha 40 %)
  2. body z testů z matematiky a z jazyka českého v rámci centrálního zadávání jednotných testů (váha 60 %)

Studijní výsledky ze ZŠ – na body je převeden průměrný prospěch ze 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku (a tomu odpovídajících ročníků gymnázií) a známek ze stěžejních předmětů – jazyk český, cizí jazyk a matematika (z těchto vysvědčení) podle vzorce [108 – (JČ8 + M8 + CJ8 + JČ9 + CJ9 + M9) * 2 – (P8 + P9 * 15]. Maximální počet bodů je 66.

Testy z matematiky a českého jazyka – uskuteční se formou centrálně zadávaných jednotných testů. Každý z předmětů je hodnocen zvlášť a maximální počet bodů z každého je 50. Maximální počet bodů z obou testů je 100.

Celkový výsledek přijímacího řízení bude dán součtem bodů obou částí. Maximální počet bodů je 166.

Pořadí žáků nebo uchazečů je dáno sestupným seřazením jejich celkových výsledků. V případě rovností bodů se rozhoduje podle vyššího počtu bodů za studijní výsledky, na druhém místě podle počtu bodů z matematického testu.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem.

formuláře ke stažení