Management cestovního ruchu2020-10-18T19:46:34+02:00

RVP 65-42-M/02 – CESTOVNÍ RUCH
ŠVP – MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

studijní plán – management CR