Management v dopravě2020-09-27T09:57:34+02:00

RVP 63-41-M/01 – EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ŠVP – MANAGEMENT V DOPRAVĚ

studijní plán – management v dopravě