Management cestovního ruchu2019-05-21T09:17:08+02:00

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program MD
Management cestovního ruchu