Maturitní zkouška2020-10-03T09:53:53+02:00

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška u obou oborů se skládá z tzv. společné části (státem garantovaná zkouška) a tzv. profilové části (školou garantovaná zkouška).

Společná část maturitní zkoušky se řídí pokyny CERMATu.

CERMAT
závazné termíny
podání přihlášky k maturitní zkoušce do
registrace na Výsledkovém portálu žáka od
odevzdání závěrečné práce 26. 3. 2021
odevzdání seznamu četby 31. 3. 2021
praktická maturitní zkouška 27. 4. 2021
didaktické testy – společná část 3. až 7. 5. 2020
ústní a profilové maturitní zkoušky od 17. 5. 2021