Soutěže

Soutěž „Krnovský studentský podnikatelský inkubátor“

Už pošesté se studenti maturitních ročníků utkali v boji o přízeň poroty v rámci soutěže, která hodnotí podnikatelské nápady. Akce proběhla 27. března 2014 a organizátorsky se na ní podílela SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově spolu s MÚ Krnov. Protože se letos do soutěže přihlásily školy s podobnými studijními obory, měla porota velice srovnatelné podnikatelské záměry, k jejichž prezentaci byl  soutěžícím vymezen pětiminutový čas a následovala diskuze s porotou. Devět odvážných studentů se snažilo porotu přesvědčit o originalitě i reálnosti svého podnikání. 

„Česko se hýbe“

Začalo to jako legrace a trošku „hec“… Odvážlivci z 3.A se rozhodli, že si připraví vystoupení aerobiku do soutěže „Česko se hýbe na školách“, ve které spolu soupeří sportovní kluby a školy v kategoriích tanec, gymnastika, aerobik.  Všechno se rodilo trošku v bolestech – se sestavou nám pomohla Monika Slívová, cvičitelka v Domě dětí Méďa, čas na nacvičování se hledal po odpoledních, na hodinách tělocviku… Nakonec jsme byli výsledkem příjemně překvapeni, protože více než desítka krásných třeťaček v čele s jediným klukem v roli předcvičujícího, vypadala na parketě velmi sladěně a téměř profesionálně.

Basketbal dívek a chlapců

Dne 19. 3. 2014 se družstvo dívek naší školy zúčastnilo okresního finále středoškolských her v basketbale. Do tělocvičny pořádající SPgŠ a SZŠ Krnov se sjela 4 družstva bruntálského okresu. Kromě družstva pořádající školy se zúčastnily ještě Gymnázium Krnov, SOŠ DCR Krnov a Gymnázium Bruntál. 
O den později proběhl tentýž turnaj v kategorii chlapců. Pořádající školou byla tentokrát SOŠ DCR Krnov. 
 

Výsledky prvního ročníku středoškolské soutěže KARIÉRA

V pondělí 17. března 2014 proběhlo na naší škole 2. kolo soutěže KARIÉRA. Cílem soutěže bylo vybrat nejlepšího fiktivního obchodního zástupce pro firmu E-kom Promotion, s. r. o., Brno. V  1. kole rozhodovala kvalita a obsah zaslaných žádostí o místo, motivačních dopisů a životopisů. Do 2. kola pak postoupilo 10 nejúspěšnějších žadatelů o fiktivní místo. Stejně jako v reálném výběrovém řízení museli všichni soutěžící nejprve přesvědčit komisi o svých schopnostech a dovednostech a vypracovat 4 zadané úkoly. 

Okresní kolo – volejbal dívky

Dne 5. března 2014 se na Střední odborné škole dopravy a cestovního ruchu sestavil tým děvčat, který vyrazil na okresní kolo ve volejbale. Tým byl tvořen: Terezou Kopfovou (1.A), Petrou Gavlasovou (2.B), Hanou Jemelkovou (2.C), Ivanou Rautenkrancovou (3.A), Natálií Michálkovou (3.B), Michaelou Supíkovou (3.B), Martinou Stehlíkovou (3.C), Nikolou Pospíšilovou (4.B), Barborou Solanskou (4.B), Klárou Chudějovou (4.C) a Terezou Satkovou (4.C). 

Vědomostní soutěž pro žáky ZŠ - MOBIL 2014

Vyhodnocení soutěže:
1. Barbora Chadrabová - Ostrava - mobilní telefon
2. - 6. místo - Markéta Tomečková - Vnorovy, Nikol Lipková - Jablunkov, Adéla Chrascinová - Jablunkov, Tereza Zubková - Frýdek - Místek, Tereza Čechová - Havířov. Všichni výherci na 2. až 6. místě obdrží flash paměť a reklamní předměty školy.
Výhercům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast v naší soutěži.
Výherci budou obeznámeni o způsobu předání cen e-mailem.
 

Zeměpisná olympiáda 2014

V letošním školním roce bylo pro olympijské hry v Zeměpisné olympiády na naší SOŠ DCR vyhrazeno úterý 4. února 2014. Školního kola se účastnili děvčata a chlapci prvních, druhých a třetích ročníků, celkem 11 studentů. Soutěž měla dvě části – část se Školním atlasem světa ukazovala znalosti studentů v oblasti práce s tematickými mapami, zejména ze socioekonomickými daty. Druhá část – bez pomoci atlasu – ověřovala znalosti Evropy a v planetárním zeměpise.

Okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji

Tato soutěž se uskutečnila ve středu 26. 2. 2014 a pořádala ji SŠZS Město Albrechtice.
Hoši naší školy se účastnili soutěže poprvé a byli zatím pouze sbírat zkušenosti. Přesto byly jejich výkony srovnatelné s ostatními soutěžícími. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, které se přepočítávají na body. Jedná se o tlaky s činkou, trojskok snožmo z místa, shyby na doskočné hrazdě, svisy vznesmo na doskočné hrazdě.

Středoškolská soutěž KARIÉRA

Soutěž je určena studentům středních škol v Moravskoslezském kraji. Jejím cílem je připravit studenty na reálný pracovní pohovor a zvýšit jejich povědomí o personálních písemnostech.
Partnerem soutěže je firma E-kom Promotion, s. r. o., která poskytuje profesionální služby v oblasti marketingu a propagace. Na stránkách www.sos-dcr.cz bude zveřejněn fiktivní inzerát, kterým firma E-kom Promotion hledá obchodního zástupce pro Moravskoslezský kraj.

„Mladý průvodce“ v Ostravě

Ve středu 29. ledna 2014 proběhl v Ostravě 5. ročník náročné prestižní mezinárodní soutěže „Mladý průvodce“. Akci pořádá Střední škola společného stravování v Ostravě Hrabůvce pod záštitou starosty městské části Ostrava Hrabůvka. Soutěž je určena studentům maturitních oborů hotelnictví a cestovní ruch s cílem vytvořit a obhájit na dané téma reálný zájezd. Letos znělo zadání soutěže: „Dovolená není nuda, aneb 5 denní adrenalinový zájezd“. Přihlásit se do soutěže vyžaduje odvahu a vysokou erudici soutěžících, protože kriteria hodnotící poroty jsou nastavena velice vysoko.  

Pages

Subscribe to Soutěže

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice