Slavnostní rozloučení s maturanty

Školní rok má svá přesně daná pravidla a harmonogram. Výuka, adaptační a lyžařské kurzy, praxe, maturity. A najednou je konec! Jeho dojemnou předzvěstí je tradičně slavnostní předávání maturitního vysvědčení úspěšným absolventům. V pondělí 3. června 2019 jsme takto symbolicky vyprovodili do světa studentky a studenty  4.A,  4.B a 4.C. V koncertní síni sv. Ducha v Krnově rozdali třídní učitelé a ředitel školy vytoužená maturitní vysvědčení. Maturanty přišel pozdravit také místostarosta Krnova, Ing. Pavel Moravec.
Mgr. Marcela Maliszewská, Mgr. Ladislav Mokráš a Ing. Luboš Džubera čtyři roky doprovázeli své studenty na cestě k dospělosti. Naslouchali, pomáhali, radili i žehlili průšvihy.  Společné vzpomínky a zážitky budou součástí jejich dalšího učitelského života.

Čerství maturanti mají před sebou nový začátek. Vyzbrojeni znalostmi a vědomosti, zkušenostmi z praxí, odvahou a chutí poznávat nové věci, poprat se s problémy, rozšiřovat si obzory, nevzdávat se.

Přejeme všem absolventům hodně štěstí na jejich cestách životem.

Ing. Ellen Páclová

 

 

 

 

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice