Olympiáda z jazyka ruského

Po vánočních prázdninách nastává období konverzačních soutěží. Ruský jazyk se stává stále oblíbenějším cizím jazykem a mnozí studenti uvažují i o maturitě z ruštiny. Své jazykové dovednosti si zájemci mohli i letos vyzkoušet ve školním kole a nejlepší z nich pak v krajském kole v Ostravě.  Předem si připravili téma „Jeden můj den“, předcházela práce s textem a následoval rozhovor s porotou. Ta mohla s radostí konstatovat, že se všichni zúčastnění připravovali svědomitě a s ruštinou by v budoucnu neměli mít problémy.

Výsledky školního kola:

1. místo: Tomáš Mohelník, 3. C

2. místo: Jakub Kobielusz, 3. C

3. místo: Adriana Hoďáková, 2. C

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice