Jazyk

Odborná praxe

OBOR MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

Místo praxe
Na základě písemné dohody nastupují studenti na sjednané odborné pracoviště, kde získávají zkušenosti v rámci šestihodinové pracovní doby. Nejčastěji žáci pracují v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, recepcích hotelů a lázeňských zařízení, odborech regionálního rozvoje na městských úřadech a magistrátech, v muzeích. Škola úspěšně a dlouhodobě spolupracuje s hrady a zámky jako jsou Konopiště, Bouzov, Pernštejn, Křivoklát, Bečov, Vranov, Bruntál.

Náplň práce
Cílem praxe je upevnění a prohloubení vědomostí, dovedností a pracovních návyků, např. práce s počítačem, komunikace se zákazníky, korespondence, fakturace, účetnictví, využití jazykových znalostí, tvorba a prodej zájezdů, průvodcovská činnost apod. Zajímavou praxí je pozice animátora či delegáta CK, kterou mohou využít plnoletí studenti. Velký zájem je o průvodcovskou činnost na hradech a zámcích či v jeskyních. Zde si studenti mohou vyzkoušet práci se skupinou, svoje komunikační a organizátorské schopnosti, a to jak v českém, tak i cizím jazyce. Mladí průvodci touto cestou získají od školy certifikát průvodce v rozsahu jejich průvodcovských služeb.

Vykonání praxe je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

 

OBOR MANAGEMENT V DOPRAVĚ

- praxe je průběžná během celého roku

Rozsah praxe
1. ročník - 3 týdny + proškolení o bezpečnosti
2. ročník - 3 týdny 
+ proškolení o bezpečnosti
3. ročník - 3 týdny + proškolení o bezpečnosti

Místo praxe
1. ročník - Letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově 
nebo Letiště Brno-Tuřany
2. a 3. ročník - Letiště v Ostravě-Mošnově nebo Letiště Brno-Tuřany

Náplň práce
V prvním ročníku si žáci mohou vybrat mezi praxí na informačním nebo bezpečnostním oddělení letiště. Ve druhém a třetím ročníku jsou již zkušenější a mohou se rozhodnout, zda praxi absolvují na letišti v Ostravě-Mošnově nebo v Brně-Tuřanech. Během praxe se studenti seznámí s každodenním provozem, ověří si své  komunikační dovednosti při odbavování cestujících, podávání informací o letovém řádu, podílí se na balení kufrů do ochranné fólie, kontrole letenek, palubních lístků, cestovních pasů, bezpečnostní prohlídce cestujících i zavazadel. V rámci těchto činností uplatní také své znalosti cizích jazyků.

Pokud mají žáci zájem, mohou praxi vykonávat i v jiných odborných dopravních provozech, např. dopravních podnicích, Českých drahách, logistických a spedičních firmách i odborech dopravy na městských úřadech. Tato zkušenost studentům umožní poznat práci v reálném prostředí a kvalitně je připraví na budoucí profesi.

Vykonání praxe je podmínkou postupu do dalšího ročníku studia.

Pokyny pro praxi na letišti - Ostrava

Pokyny pro praxi na letišti - Brno

 Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice