Příprava mezinárodního tábora - Klaffer 2014

Ve dnech 9. - 11. května probíhala v rakouskému Klafferu příprava mezinárodního tábora organizovaného v rámci programu EU „Mládež v akci“.  Setkání se účastnili vedoucí z Rakouska, České republiky, Itálie, Bulharska, Portugalska, Polska a Turecka, kteří do Klafferu zavítají opět v létě, tentokrát každý se svými šesti studenty. Účastníci zde na přelomu června a července stráví téměř 14 dní (25. 6. - 8. 7.) a budou společně pracovat na projektu „Empowerment of Disadvantaged Young People“.
Kromě práce na projektu se studenti mohou těšit na zábavu, kterou jim nabízí ubytovací centrum Mühl-fun-viertel a jeho okolí, např.: fotbalové a volejbalové hřiště, jezero, kanoe, rybaření, horolezecká stěna, lukostřelba.
Důležitým cílem tohoto pobytu je navázání přátelských vztahů mezi mladými lidmi z různých zemí a seznámení se s jejich způsobem života, což může napomoci k odbourání předsudků. Krokem k dosažení tohoto cíle budou mimo jiné interaktivní hry, workshopy  a prezentace jednotlivých zemí, které studenti sami připraví.

Mgr. Hana Prostějovská

Kategorie: 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice