Jazyk

Metodik prevence

Náplň práce

  • organizace a metodické vedení adaptačních kurzů
  • vyhodnocování sociometrických dotazníků
  • vzdělávání žáků v oblasti sociálně nežádoucích jevů
  • příprava peer programů pro vrstevníky žáků
  • pomoc žákům při řešení osobnostních, resp. sociálních problémů
  • koordinace přípravy minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole
  • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci společensky nežádoucích jevů
  • spoluprace s okresním metodikem prevence
  • podíl na spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence, s poradenskými, krizovými pracovišti a dalšími institucemi, které působí v oblasti prevence nežádoucích jevů

 

Kontakt
Mgr. Zina Dvořáková
email: dvorakova@sos-dcr.cz
schranka důvěry: schranka@sos-dcr.cz
tel.: 777 307 325

 

Charitativní sbírka "Červená stužka"                                                                                                                                                                                           

     

 

 

    

Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice