Jazyk

Výchovný poradce

Náplň práce

  • konzultace se studenty (osobní i studijní problémy, nesnadná adaptace ve školním prostředí
  • individuální rozhovory s rodiči
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci specifických poruch učení
  • spolupráce s odbornými poradnami v oblasti psychologie a sociální diagnostiky
  • spolupráce s metodikem prevence nežádoucích jevů
  • poradenství při výběru studijního oboru na vysoké škole
  • zajištění prezentace školy v rámci náborů žáků devátých tříd ZŠ

 

Kontakt
Ing. Ellen Páclová
email:paclova@sos-dcr.cz
schránka důvěry: schranka@sos-dcr.cz
tel.: 554 613 075
Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice