Jazyk

Učebnice k výuce na SOŠ DCR Krnov

U jazykových učebnic při množstevním nákupu přes školu sleva 15 až 20 %.

Některé tituly si žáci na začátku šk. roku mohou zakoupit na burze knih přímo na škole.Seznam učebnic na SOŠ DCR Krnov 2018/19
Předmět / Třída 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk český kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis kolektiv autorů:  Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis
Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis  Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis Komunikace v českém jazyce pro střední školy, pracovní sešit, Didaktis
Literatura Nová literatura 1 – učebnice, Taktik Nová literatura 2 – učebnice, Taktik Nová literatura 3 – učebnice, Taktik  
Nová literatura 1 – pracovní sešit, Taktik Nová literatura 2 – pracovní sešit, Taktik Nová literatura 3 – pracovní sešit, Taktik  
Dějepis Petr Čarnej a spol.: Dějepis pro střední odborné školy, SPN 2006, 160,- Kč
Dějiny kultury   Kapitoly z dějin výtvarného umění, Vladimír Prokop,
Sokolov : O.K.- Soft, 2011, 120,- Kč
Anglický jazyk Clive Oxenden: English File Intermediate 3rd edition,
Oxford University Press,  880,- Kč
Clive Oxender: English File Pre - Intermediate 3rd edition,
Oxford University Press,  880,- Kč
Clive Oxender: English File Intermediate 3rd edition,
Oxford University Press,  880,- Kč
Komunikace
v AJ
  Bob Hasting a spol: Maturita Activator, Pearson Education Limited, Pearson Longman 560,- Kč
Jazyk německý Direkt interaktiv 1
zdarma v rámci pilotního projektu nakladatelství Klett
2. ročník: Super! 2
nakladatesltví Hueber, 410,- Kč
Schritte International 3 - 5, nakl. Hueber, 330,- Kč
Jazyk ruský 1. ročník: Klass! 1
nakladatelství Klett, 439,- Kč
2. ročník: Klass! 2
nakladatelství Klett, 469,- Kč
3. a 4. ročník: Klass!3 - nakladatelství Klett, 499,- Kč
Jazyk španělský 1. a 2. ročník: Aventura 1 (Brožová K., Peňaranda Carlos F.),
Klett, 360,- Kč
3. a 4. ročník: Aventura 2 (Brožová K., Peňaranda Carlos F.),
Klett, 390,- Kč
Občanská nauka skripta ON, Mgr. Zina Dvořáková, 150,- Kč  
Matematika Matematika pro SŠ  - 1. díl
Základní poznatky
Pracovní sešit, Didaktis,
RNDr. Peter Krupka 130,- Kč
Matematika pro SŠ  - 2. díl
Výrazy, rovnice a nerovnice
Pracovní sešit Didaktis
Mgr. Marie Chadimová, 130,- Kč
Techambition.com
elektronická učebnice, 120,- Kč, (používání na 1 rok)
 
Matematika pro SŠ  - 3. díl/a+b
Planimetrie  - Pracovní sešit Didaktis, RNDr. Dana Gazárková
140,- Kč
Matematika pro SŠ  - 4. díl
Funkce I  - Pracovní sešit
Didaktis Mgr. Magda Králová
120,- Kč
  Pro matematický seminář
Techambition.com
elektronická učebnice, 120,- Kč, (používání na 1 rok)
Odmaturuj z matematiky 1 (na celé 4 roky) Didaktis RNDr. Pavel Čermák, 140,- Kč
Zeměpis CR Školní atlas světa, Kartografie,  290,- Kč
Podniková
ekonomika
Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy.
EDUKO, autoři Klínský, Münch, Chromá. (199,- Kč)
 
Skripta Podniková ekonomika pro 1. ročník, E. Tichá, 150,- Kč      
Praxe       Příklady z ekonomiky
a účetnictví - skripta, E. Tichá, 150,- Kč
Cestovní ruch       D. Drobná, E. Morávková -Cestovní ruch pro SŠ a veřejnost, Fortuna, 169,- Kč
Účetnictví   Štohl, Pavel: Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost, 1. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, 140,- Kč
Štohl, Pavel: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, 2. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, 140,- Kč Štohl, Pavel: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví, 2. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, 130,- Kč
  Cvičebnice příkladů pro 2.ročník, E. Tichá, 150,- Kč Cvičebnice příkladů pro 3.ročník, E. Tichá, 200,- Kč  
Písemná
komunikace
Mount Blue - program pro výuku psaní na klávesnici;
325,- Kč
     
Skripta PK, Mgr. Dvořáková, Ing. Tkáčová, Ing. Tichá, 150,- Kč  
Právo     Právo pro střední školy,
R. Ryska
Fortuna 2005, 132,- Kč
 
Podnikání     Skripta Podnikání, Ing. Erika Tichá, 200,- Kč
Základy společenský věd     Skripta ZSV, Mgr. Zina Dvořáková, 60,- Kč

 

Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice