Studenti naší školy rádi cestují

Studenti naší školy rádi cestují, vyměňují si zkušenosti a uplatňují jazykové znalosti v praxi. Mají možnost zúčastnit se cenově výhodných pobytů především v sousedních státech. Každé léto se účastníme ve spolupráci s Hnutím Duha Mezinárodního setkání v rakouském Klafferu. Společně s mladými lidmi z Rakouska, Polska, Bulharska, Rumunska, Španělska, Itálie a Řecka poznáváme životní styl vrstevníků z jiných zemí a spolupracujeme ve workshopech, konverzace probíhá v anglickém jazyce.

Podařilo se nám také navázat kontakt s polskou střední školou v Kętach. V prosinci 2010 naši studenti využili pozvání a navštívili polskou školu, která připravila velmi zajímavý program včetně předvánočního výletu do  Krakova. V květnu 2011 pak polští studenti přijeli do Krnova. Program byl nabitý - návštěva Olomouce, Karlovy Studánky, wellnescentra v Bruntále i poznávací hra po Krnově. Společně jsme pak v červnu poprvé uskutečnili trojstrannou výměnu i se studenty z Německa. Strávili jsme 3 dny v německém městečku Grosshennersdorf, navštívili lanové centrum a lužické město Bautzen. Přátelství mezi všemi mladými lidmi pokračuje i díky elektronické komunikaci.

 

Plánujeme další  akce, při kterých se  pobavíme, poznáme země našich sousedů, rozšíříme si jazykové znalosti a odbouráme všechny předsudky.

Mgr. M. Maliszewská

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice