O škole

Organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, 
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, je veřejnou (státní) školou, která  nabízí  studium  dvou  čtyřletých  maturitních  oborů:  Management  cestovního ruchu a Management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu.

V  současné  době  u nás studuje přibližně 360 studentů z celého Moravskoslezkého kraje, ale také z krajů Olomouckého, Zlínského či Brněnského. Výuka obou oborů probíhá již od roku 1993, kdy se škola transformovala a navázala na obory dopravy ze 70. a 80. let.

Škola má k dispozici dvě budovy, z nichž jedna tvoří vstupní bránu do města Krnova. Pro výuku je připraveno dvacet učeben, z toho je deset odborných – pro cizí jazyky, informační a komunikační technologie, písemnou komunikaci, ekonomické předměty, dějiny kultury, zeměpis, leteckou dopravu. Učebny ICT jsou otevřeny pro studenty i v odpoledních hodinách. V  obou budovách je  instalována  wifi pro  připojení   notebooků studentů k internetu. Ve  všeobecných  i  odborných  předmětech jsou využívány informační a komunikační technologie, nové trendy v pedagogické práci, např. projektová výuka, skupinová práce, e-learning.

K silným stránkám školy patří také propojení teoretické výuky s praktickou. V rámci tzv. fiktivních firem žáci zakládají a provozují firmy  cestovního  ruchu,  připravují  reálné  zájezdy.  Studenti  v rámci praktické výuky organizují poznávací cesty po České republice i do zahraničí  (Polsko, Rakousko, Německo, Francie, Slovensko) - zájezd pod vedením zkušených pedagogů sami připraví a během cesty provádí průvodcovskou činnost. Kromě toho každoročně realizujeme ve spolupráci s cestovními kancelářemi tzv. velkou studijní cestu (USA, Francie, Řecko, Turecko, Itálie, Anglie, Dánsko, Egypt).

Studenti oboru Management cestovního ruchu absolvují povinnou studijní praxi v cestovních kancelářích, institucích státní správy, informačních  centrech  či  na  kulturních  památkách.  Studenti oboru  Managementu  v  dopravě   absolvují  tuto  praxi  na  letištích Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany, v logistických či dopravních firmách. V oblasti letecké dopravy úzce spolupracujeme s výcvikovým střediskem Let´s Fly v Ostravě-Mošnově.

Bohatou kapitolou v životě školy je mimoškolní činnost. Naši žáci se účastní řady soutěží cestovního ruchu, zeměpisných, ekonomických, jazykových, společensko-vědních nebo sportovních.

Škola  ve  svých  prostorách  poskytuje  také ubytování a stravování. Kapacita domova mládeže je 90 lůžek. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně školy. Budovy školy, vč. internátu a jídelny jsou velmi  dobře  dostupné  z  vlakového  (2 min.) i autobusového (10 min.) nádraží.

Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice