Mezinárodní spolupráce

Projekt Erasmus+ To Go International

Ve dnech 2. - 10. 9. 2015 se uskutečnil v Praze mezinárodní projekt TOGI, který byl financován za podpory Evropské unie v rámci programu Erasmus +.  Hostitelskou organizací byl Institut pro regionální rozvoj se sídlem v Praze, ve spolupráci s Europe Direct v Bruntále. Cílovou skupinou byli studenti ve věku od 16 do 22 let. Projektu se zúčastnily 4 členské země Evropské unie, a to Česká republika, Itálie, Bulharsko a Rumunsko. Naši školu reprezentovali celkem 4 studenti druhého a třetího ročníku a doprovázel je leader skupiny, který měl za úkol pomáhat své skupině a koordinovat program s ostatními leadery tohoto projektu.  Naši školu reprezentovali: Adam Kachyňa, Lukáš Gajdoš, Natálie Oršová a Hana Šťastná.

Mezinárodní projekt To Go International

Dne 15.-18. června 2015 se v Praze uskutečnilo přípravné setkání pro mezinárodní projekt „ To Go International“ (zkráceně TOGI), který je organizován v rámci programu Evropské unie Erasmus plus. Setkání se zúčastnili zástupci České republiky, Itálie a Rumunska. Naši školu reprezentovala společně se mnou studentka třídy 3.B Andrea Šimaňoková.

Be Citizen Be Green, Erasmus+ projekt v Rumunsku

Jak a proč třídit odpad? Proč lidé nejsou dostatečně motivováni? Jak občany zemí EU zapojit? Jak si chránit životní prostředí? To vše a spousta dalších myšlenek a nápadů byla tématem mezinárodního projektu Be Citizen Be Green. Opět ve spolupráce s Institutem pro regionální rozvoj a centrem Europe Direct Bruntál se 6 studentů naší školy zúčastnilo programu Erasmus+, tentokráte v rumunském přímořském letovisku Costinesti. 

Studentská výměna

V neděli 26. 4. se mohli naši studenti opět setkat s žáky polské partnerské školy ze Sulkowic, tentokrát v Ostravě. Program, který sestavila česká skupina, začínal setkáním v ostravské zoologické zahradě. Pomocí jazykové hry, která se samozřejmě týkala exotických zvířat, si všichni mohli vzájemně rozšířit své znalosti polštiny a češtiny. Zasloužené volno si pak každý po svém užíval v nákupním centru Nová Karolina. Společná cesta vlakem do Krnova utekla velmi rychle a po ubytování v rodinách se všichni ještě večer sešli, aby si popovídali o plánech na další den.

Česko-polská studentská výměna

Sedm studentů třetích ročníků podniklo dvoudenní výlet do partnerské školy v Polsku.
Po srdečném přivítání si prohlédli školu, ve které se konalo Sympozium k tématice využití moderních technologií ve výuce. Češi přispěli prezentací o nových aplikacích
v mobilních telefonech, na fotografiích Krnova a školy konkrétně ukázali možnosti operačního systému Android. 

Projekt Erasmus+

Díky spolupráci s Institutem pro regionální rozvoj a organizací Europe Direct Bruntál se na konci srpna 12 studentů naší školy zúčastnilo třístranné výměny mládeže v Itálii, v obci Miglierina. V rámci pobytu si studenti zkusili natočit svá vlastní videa, pracovali v mezinárodních skupinkách, zúčastnili se workshopů, diskuzí a dalších zajímavých akcí. Hostitelem byla obec v horách v oblasti Kalábrie, která se do projektu zapojila celá, včetně místních obyvatel, kteří byli velmi milí a příjemní.

Mezinárodní projekt Empowerment of Disadvantaged Young People

Ve dnech 25. 6. - 8. 7. proběhl v rakouském Klafferu projekt s názvem „Empowerment of Disadvantaged Young People“. Projekt byl organizován v rámci programu EU „Mládež v akci“ a zahrnoval účast 7 zemí: Rakouska, České republiky, Portugalska, Itálie, Polska, Turecka a Bulharska.

Akcent@com

Ve dnech 12. – 13. 6. jsme společně s našimi polskými přáteli jeli na Praděd. Jednalo se o interkulturní workshop financovaný z projektu Euroregionu Praděd. Během dvou dnů jsme ve skupinkách (3 Češi + 3 Poláci) spolupracovali na záludných úkolech, navzájem soutěžili ve fyzicky i kreativně zaměřených aktivitách.

The European Youth Event 2014

Na pozvání pana Vojtěcha Mynáře, poslance Evropského parlamentu, se 7 našich studentek zúčastnilo akce „The EuropeanYouth Event 2014“ ve francouzském Štrasburku. Tématem setkání určeného mladým lidem byly nápady pro lepší Evropu.

Příprava mezinárodního tábora - Klaffer 2014

Ve dnech 9. - 11. května probíhala v rakouskému Klafferu příprava mezinárodního tábora organizovaného v rámci programu EU „Mládež v akci“.  Setkání se účastnili vedoucí z Rakouska, České republiky, Itálie, Bulharska, Portugalska, Polska a Turecka, kteří do Klafferu zavítají opět v létě, tentokrát každý se svými šesti studenty. Účastníci zde na přelomu června a července stráví téměř 14 dní (25. 6. - 8. 7.) a budou společně pracovat na projektu „Empowerment of Disadvantaged Young People“.

Pages

Subscribe to Mezinárodní spolupráce

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice