Sdružení přátel SOŠ DCR o. p. s.

Sdružení přátel SOŠ DCR o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary.
Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, materiální podpory domova mládeže, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k  této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů.
O využití získaných finančních prostředků rozhoduje na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. 

Mgr. Zdeněk Klein
ředitel školy

Zakoupené věcí z Nadace za rok 2016

Slovníky do cizích jazyků 12 035,00 Kč

Elektrospotřebiče na praxe v Mošnově 5 629,00 Kč

DM - míče, obruče, hry, DVD 2 971,00 Kč

WIFI ve škole 13 000,00 Kč

Učebnice pro studenty 1 197,00 Kč

Pomůcky do TV 9 355,00 Kč

Knihy - školní knihovna 16 201,00 Kč

10 ks kalkulačky do matematiky 3 993,00 Kč

TV Panasonic 10 285,00 Kč

Židle do fiktivní firmy pro studenty 5 434,00 Kč

32 ks kalkulačky do ekonomických předmětů 14 448,00 Kč

4 ks reproduktory 10 000,00 Kč

Odměny - olympiáda JN 1 239,00 Kč

Odměny - olympiáda LD 1 729,00 Kč

Odměny - maturita 3 536,00 Kč

Časopis Země svět - pro studenty do FF 690,00 Kč

Odměny - Mikuláš 316,00 Kč

Odměny - olympiáda Úč 270,00 Kč

Odměny - DM 5 977,00 Kč

 

Celkem 118 305,00 Kč

Undefined

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice