Přírodovědný klokan 2016

Letos se opět studenti z naší školy zapojili do známé přírodovědné soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena pro studenty 1. a 2. ročníků, kteří soutěží v kategorii Junior. Otázky jsou vybírány z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu.
Ve středu 19. října se naši odvážní přírodovědci sešli v učebně 4. C a po krátkém úvodu se pustili do boje o co největší počet bodů. Během 40 minut museli vyřešit 24 náročných úloh a vybrat vždy z pěti nabízených odpovědí tu správnou. Za správnou odpověď obdrží žák podle obtížnosti 3 až 5 bodů. Za špatně zodpovězenou úlohu se jeden bod odečítá.
V  juniorské kategorii se nakonec utkali 4 studenti z třídy 2. A a jeden student z 1. B. První místo obsadil student prvního ročníku Zbyněk Škrobánek se 60 body. Na druhém místě byl Tomáš Král ze třídy 2. A s 31 body. Třetí místo vybojovala Jan Fajkus také z 2. A s 27 body.
Všichni účastníci soutěže dostali osvědčení o účasti.

Celkový počet účastníků se proti loňskému roku zvýšil o 1 studenta a vítěz získal o 14 bodů více než vloni.
Snad se nám příští rok podaří najít více nadšenců i mezi prvními ročníky.
Všem klokanům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Za kabinet fyziky Mgr. Jiří Švéda

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice