Jazyk

Písemná komunikace

Každý jednotlivec si chce koupit originální léky na předpis, které spolehlivě zastaví vývoj bakterií uvnitř lékárny na mobilu pod spolehlivě ... Pro získání tablet nemusíte mít předpis. Nejlevnější ceny a spokojenost Určitě. sunarlekarna.cz/cephalexin.html Předběžný Keflex, informujte svého lékaře, pokud máte alergičtí na své léky (zejména peniciliny), nebo pokud trpíte poškozením ledvin nebo onemocnění jater, žaludeční nebo střevní onemocnění, jako je kolitida, diabetické problémy, nebo pokud trpíte podvýživou N.

ZKOUŠKA Z PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Písemná komunikace je jedním z předmětů, díky kterým žáci získají praktické dovednosti – ovládat klávesnici hmatovou technikou, vytvořit dopis občana organizaci, vypracovat obchodní dopis, jednoduchou právní písemnost či žádost o místo a životopis, zpracovat přehlednou tabulku atp. Dlouhá léta bylo úsilí řady žáků v tomto předmětu korunováno státní zkouškou z psaní na klávesnici. Bohužel administrativní chybou byla tato zkouška zrušena a v komerčních alternativách jsme si nevybrali náhradu. Proto jsme se před třemi lety rozhodli zorganizovat vlastní zkoušku, resp. dvě samostatné zkoušky.
V jarním i podzimní termínu se jedná o zkoušku z rychlopisu. Zájemci z řad druháků a třeťáků napíší klasický desetiminutový rychlopis. Ti, kteří dosáhnou minimální rychlosti 180 čistých úhozů za minutu a přesnosti do 0,50 % chyb, obdrží naše osvědčení.
Druhá zkouška (v podzimní termínu) zahrnuje obchodní e-mail a tabulku. Zadání e-mailu je formulováno jako příkaz nadřízeného oslovit obchodního partnera, nebo jako e-mailová zpráva obchodního partnera, na kterou je nutné odpovědět. Do zprávy vkládají žáci tabulku, jejíž data získají na internetu, nebo je musí vyčíst z přiloženého dokumentu. Tabulka a e-mail jsou provázány – např. odpovězte na poptávku a nabídněte naše zboží, nabídku zpracujte do tabulky (data najdete na www.xxx.cz).
Snažíme se zkoušku přiblížit co nejvíce praxi, přitom v jejím hodnocení vycházíme z kritérií původní státní zkoušky a ČSN 01 6910 – hodnotíme stylizaci, formální úpravu, gramatiku. Každá z písemností musí být nejhůře hodnocena jako dobrá. Osvědčení pak obsahuje informaci, že absolvent složil zkoušku ze zpracování obchodního e-mailu a tabulky.
Každoročně tyto zkoušky, ať už jen jednu, nebo obě, složí několik desítek našich studentů.

Tschechisch

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice