Jazyk

Univ2 a Univ3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Projekt UNIV2-kraje aneb Proměna škol v centra celoživotního učení je individuální národní projekt MŠMT. Jeho řešitelem je NUOV - Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.  

Cílem projektu je pomoci středním školám transformovat se v centra celoživotního učení. Budou pak nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Do projektu se zapojil 11členný pracovní tým vedený ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Kleinem. V rámci projektu budou vytvořeny 3 vzdělávací programy, z nichž jeden bude odpilotován. Členové pracovního týmu také projdou speciálními vzdělávacími kurzy, které jim umožní zdokonalit své lektorské dovednosti a prohloubit znalosti potřebné pro tvorbu dalších vzdělávacích programů a kurzů pro dospělé.

 

Více informací naleznete na www.nuov.cz nebo www.univcz.cz.

 

Lektorské dovedností

Ve dnech 2. 11. a 8. 11. 2011 se v rámci projektu UNIV2 kraje členové našeho týmu zúčastnili dvou školení kurzu Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých.

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice