Jazyk

Odborná praxe

OBOR MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

Rozsah praxe
2. ročník - 3 týdny praxe + proškolení, náslehy, přezkoušení - květen
3. ročník - 3 týdny praxe
 + proškolení, náslehy, přezkoušení - červen

Místo praxe
Na základě písemné dohody nastupují studenti na sjednané odborné pracoviště, kde získávají zkušenosti v rámci šestihodinové pracovní doby. Nejčastěji žáci pracují v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, recepcích hotelů a lázeňských zařízení, odborech regionálního rozvoje na městských úřadech a magistrátech, v muzeích. Škola úspěšně a dlouhodobě spolupracuje s hrady a zámky jako jsou Konopiště, Bouzov, Pernštejn, Křivoklát, Bečov, Vranov, Bruntál.

Náplň práce
Cílem praxe je upevnění a prohloubení vědomostí, dovedností a pracovních návyků, např. práce s počítačem, komunikace se zákazníky, korespondence, fakturace, účetnictví, využití jazykových znalostí, tvorba a prodej zájezdů, průvodcovská činnost apod. Zajímavou praxí je pozice animátora či delegáta CK, kterou mohou využít plnoletí studenti. Velký zájem je o průvodcovskou činnost na hradech a zámcích či v jeskyních. Zde si studenti mohou vyzkoušet práci se skupinou, svoje komunikační a organizátorské schopnosti, a to jak v českém, tak i cizím jazyce. Mladí průvodci touto cestou získají od školy certifikát průvodce v rozsahu jejich průvodcovských služeb.

Vykonání praxe je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

 

OBOR MANAGEMENT V DOPRAVĚ

- praxe je průběžná během celého roku

Rozsah praxe
1. ročník - 3 týdny + proškolení o bezpečnosti
2. ročník - 3 týdny 
+ proškolení o bezpečnosti
3. ročník - 3 týdny + proškolení o bezpečnosti

Místo praxe
1. ročník - Letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově 
nebo Letiště Brno-Tuřany
2. a 3. ročník - Letiště v Ostravě-Mošnově nebo Letiště Brno-Tuřany

Náplň práce
V prvním ročníku si žáci mohou vybrat mezi praxí na informačním nebo bezpečnostním oddělení letiště. Ve druhém a třetím ročníku jsou již zkušenější a mohou se rozhodnout, zda praxi absolvují na letišti v Ostravě-Mošnově nebo v Brně-Tuřanech. Během praxe se studenti seznámí s každodenním provozem, ověří si své  komunikační dovednosti při odbavování cestujících, podávání informací o letovém řádu, podílí se na balení kufrů do ochranné fólie, kontrole letenek, palubních lístků, cestovních pasů, bezpečnostní prohlídce cestujících i zavazadel. V rámci těchto činností uplatní také své znalosti cizích jazyků.

Pokud mají žáci zájem, mohou praxi vykonávat i v jiných odborných dopravních provozech, např. dopravních podnicích, Českých drahách, logistických a spedičních firmách i odborech dopravy na městských úřadech. Tato zkušenost studentům umožní poznat práci v reálném prostředí a kvalitně je připraví na budoucí profesi.

Vykonání praxe je podmínkou postupu do dalšího ročníku studia.

Pokyny pro praxi na letišti - Ostrava

Pokyny pro praxi na letišti - Brno

 

Hodnocení našich studentů

... Klára Žambochová prováděla turisty v českém a anglickém jazyce. Při práci si prohloubila své znalosti historie, jazykové schopnosti, byla seznámena s návštěvnickým provozem se třemi prohlídkovými okruhy a získala mnoho cenných zkušeností. Přistupovala k práci aktivně a zodpovědně, je pracovitá, ochotná, spolehlivá a má příjemné vystupování. Byla turisty chválena za pěkný výklad...
Helena Nohejlová, Státní zámek Konopiště

...Ráda bych poděkovala Kristýně Novákové, Alžbětě Koudelkové a Veronice Břicháčkové, které přijely svědomitě připravené, všechny úkoly se snažily plnit s chutí a vnitřní opravdovostí .
Mgr. Miroslava Janíčková, Státní zámek Vranov nad Dyjí

...Kateřina Klausová se jako animátorka v chorvatském letovisku Gradac podílela na realizaci denního i večerního programu pro děti i dospělé. Je velmi organizačně schopná, komunikativní, s klienty jedná přátelsky a vždy se jim pokouší vyjít vstří...
Veronika Klapetková, hlavní animátor, CK Vítkovice Tours, s . r. o.

...Studentka Zuzana Zubrová během své praxe byla velmi pečlivá, ochotná a tvůrčí. Pracovala především na aktualizaci a doplňování turistického portálu MSK www.msregion.cz, dále na kontrole závěrečných vyúčtování dotačních programů v cestovním ruchu a dalších administrativních činnostech v oddělení cestovního ruchu na KÚ MSK...
Ing. Petra papoušková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
odbor regionálního rozvoje a CR, Krajský úřad – Moravskoslezský kraj Ostrava

...Natálie Trčková byla vzorná při plnění všech svěřených úkolů, ráda bych spolupracovala s takovou kolegyní…
Markéta Mintálová, vedoucí turistického informačního centra Krnov

...Opět se potvrdilo, že výuka u Vás je na vysoké úrovni, že studentky jsou připravené když nastupují na praxi, umí se chovat. Prostě nádhera, je úžasné vědět, že když přijedou praktikantky z Krnova, bude vše v pořádku, opravdu jsem moc spokojený. Děkuji za to celému učitelskému sboru, vedení školy a také všem průvodkyním – Ivě Kubičíkové, Nikole Fischerové, Tereze Švrlanské a také Veronice Pítrové. Pokud to bude jen trochu možné tak, bych si přál, abyste jim poděkovali mým jménem i před ostatními spolužáky. Opravdu si to zaslouží a doufám, že i z jejich strany proběhlo vše podle očekávání a budou na průvodcování na Křivoklátě rády vzpomínat a doufám se i vracet...
Ladislav Adam, vedoucí návštěvnického provozu
správa státního hradu Křivoklátu

...Studentka Michaela Vlachopulosová se projevila jako výborný, aktivní a spolehlivý člověk. Je zdatná ve všech požadovaných úkolech, má zájem o souvislosti, zajímá se o dění v regionu. Byla jedním z nejlepších studentů, kteří kdy prošli praxí v informačním centru Jesenicka. Je radost pro mne i mé kolegy spolupracovat s tak milými, ochotnými a schopnými mladými lidmi jako je vaše studentka Michaela...
Kateřina Pavlů, Jesenická rozvojová o. p. s.
, Jeseník

...Nela Kubálková při výkonu praxe velmi dobře zvládala administrativní úkoly, kterými byla pověřována. Je velmi zdatná při práci na PC. Na úřadě pracovala se softwarem WORD, EXCEL, KEO a internetem. Svou praxi vykonávala na úseku matriky, evidence obyvatel, správního referenta, účetní obce a bytového hospodářství. Při této činnosti běžně vyřizovala korespondenci pro styk s občanskou veřejností a úřady. Při práci vykázala rozvážnost a samostatnost. Má všechny předpoklady pro práci s občanskou veřejností a kolektivem...
Vlastimil Adámek, Obecní úřad JindřichovČesky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice