Školní kolo zeměpisné olympiády

 

Ve středu 27. února 2013 a druhý den, 28. února 2013, se konala dvě školní kola letošního ročníku Zeměpisné olympiády na naší SOŠ DCR. Obou kol se účastnila, letos pouze děvčata, druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Celkem 13 dívek. V obou kolech musela projevit znalosti jak teoretické v oblastech kartografie, Země ve vesmíru, obecné fyzické geografie, obecné sociální geografie, tak také praktické při práci se Školním atlasem světa, kde odpovídala na otázky týkající se Afriky a Ameriky.

Nejlepších výsledků dosáhly Eliška REGENTOVÁ (2.A) a Kateřina KŘÍŽOVÁ (4.A), které se umístily na prvním, resp. druhém místě.

Obě děvčata přislíbila účast v okresním kole zeměpisné olympiádě, kde je budeme bedlivě sledovat a přejeme jim hodně úspěchů!

Mgr. Tomáš Mierva

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice