Studenti na seminářích pro pracovníky cestovního ruchu

 

Během měsíce října probíhal v Krnově cyklus seminářů určený pracovníkům v cestovním ruchu, a to v rámci projektu „Slezsko bez hranic – nová turistická destinace“. Projekt vytvořilo město Krnov se svým partnerským městem Prudnik v Polsku. Také naši studenti druhého a třetího ročníku, budoucí pracovníci v cestovním ruchu, se mohli této ojedinělé vzdělávací akce zúčastnit. Pod vedením zkušeného lektora  Mgr. Martina Tomse získávali cenné rady v komunikačních dovednostech. 

Cílem seminářů bylo naučit se odstranit chyby při komunikaci s klienty, naučit se předejít (případně řešit) krizové situace při styku s klienty, osvojit si důležité asertivní dovednosti, propojit verbální a neverbální komunikaci, pochopit základy osobnostní typologie apod. Účastníci seminářů si mohli získané dovednosti ověřovat na místě formou her a vzájemné interaktivní komunikace. Studentům se tento druh poznávání velice líbil, nadšeně spolupracovali s lektorem a do svého budoucího profesního života si odnesli celou řadu nových poznatků i zkušeností.

Ing. Ellen Maláčová

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice