Sdružení přátel SOŠ DCR o. p. s.

Sdružení přátel SOŠ DCR o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary.
Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, materiální podpory domova mládeže, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k  této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů.
O využití získaných finančních prostředků rozhoduje na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. 

Mgr. Zdeněk Klein

Přehled čerpaných finančních prostředků Sdružení přátel ISŠ, o. p. s.  za rok 2014

Knihy - školní knihovna

5 664,00  

Dataprojektor

8 712,00  

Výukové pomůcky - Finanční nezávislost

4 440,00  

TV - posilovací pás

258,00  

Předplatné - Země světa (cestovní ruch)

640,00  

Fototapeta

1 098,00  

ČJ - učebnice

824,00  

Radiomagnetofon - Panasonic

3 397,00  

Kurz sebeobrany žáci 2. A

2 500,00  

Vybavení Domova mládeže - rotoped, mikrovlnka,
žehlička, lednička

9 217,00  

Věcné odměny Domov mládeže

3 364,00  

Věcné odměny - Maturita 2014

4 127,00  

Věcné odměny - Olympiáda JR

835,00  

Věcné odměny - Kariéra 1. ročník

2 000,00  

Věcné odměny - Letecká soutěž

1 627,00  

Věcné odměny - Psaní na klávesnici

1 200,00  

Věcné odměny - Celostátní soutěž Účetnictví

1 000,00  

Věcné odměny - Kariéra II.

2 200,00  

Věcné odměny - PROFIGO

1 500,00  

Věcné odměny - Olympiáda  z účetnictví

359,00  

Věcné odměny - Olympiáda JA

572,00  

   

Čerpání celkem

55 534,00   

 

Undefined

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz