Jazyk

Jednotná přijímací zkouška 2019

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům 
škol k dispozici 28. dubna.
Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.

 

 

 

 

 

 

Uchazeč, který je přijat ke studiu, musí odevzdat zápisový lístek do 14. 5. 2019. Je nutné rovněž odevzdat
i přihlášku k druhému cizímu jazyku, a to opět do 14. 5. 2019.

Přihláška - druhý cizí jazyk

V případě, že přijatý žák nenastoupí ke studiu na naší škole, oznámí tuto skutečnost na studijní oddělení obratem (dornakova@sos-dcr.cz nebo 554 613 075).

Uchazeč, který má zájem o ubytování na Domově mládeže, vyplní příhlášku na ubytování DM.
Zájemci o stravování rovněž vyplní přihlášku ke stravování (denní nebo celodenní).

Info ubytování
Přihláška - ubytování na DM
Info stravování
Přihláška - stravování

Ostatní informace ke studiu budou zaslány poštou koncem června 2019.

 

 

 

 

 

 

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška - informace
Kritéria přijímacího řízení
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

Pozn. k našim studijním oborům nevyžadujeme žádné zvláštní lékařské potvrzení,
stačí potvrzení na přihlášce, 
že žák je schopen studia nebo použijte vystavený formulář.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice