Jazyk

Pokyny pro závěrečnou práci

ŠVP -  MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

Maturitní zkouška – obhajoba závěrečné práce – se skládá  ze tří částí:

  • ověření odborných znalosti z  předmětů  průvodcovská činnost a technika služeb cestovního ruchu

  • vyřešení modelové situace

  • obhajoba závěrečné maturitní práce s podporou prezentace v programu MS PowerPoint

Závěrečná práce má podobu podnikatelského záměru. Studenti si založí cestovní kancelář, zpracují finanční plán, vytvoří nabídku svých služeb  a jeden vybraný  produkt (zájezd) podrobně analyzují, vč.  včetně nabídkového letáku, kalkulace ceny, pracovního deníku, itineráře, excerpčního lístku apod.

Práci studenti zpracovávají v průběhu čtvrtého ročníku a odevzdávají v březnu v tištěné i elektronické podobě.  Při vytváření závěrečné práce využijí svých znalostí z odborných předmětů cestovního ruchu, ekonomiky, marketingu, managementu, informačních technologií i písemné komunikace. Závěrečná práce je profesionální vizitkou každého maturanta.
 

ŠVP - MANAGEMENT V DOPRAVĚ

K obhajobě studenti zpracovávají závěrečnou práci na téma z oblasti dopravy, které si sami zvolí a které jim schválí vyučující. Mohou si vybrat a buď vytvořit podnikatelský záměr nebo srovnánat produkty, propagaci či management firem, které se pohybují na českém "dopravním" trhu. Při psaní závěrečné práce se studenti musí řídit Pokyny ke zpracování závěrečné práce, ve kterých jsou přesně stanovena pravidla pro formální úpravu v programu MS Word. Pro obhajobu této práce u praktické maturity si studenti vytvoří v programu MS PowerPoint prezentaci. Práci studenti zpracovávají v průběhu čtvrtého ročníku a odevzdávají v březnu v tištěné i elektronické podobě.

Praktická zkouška pak má dvě části:

  • obhajoba závěrečné práce

  • ověření znalostí z oboru logistiky, meteorologické či vyřešit praktické situace v leteckého provozu

Praktická maturitní zkouška trvá celkem 30 minut, 15 minut tvoří příprava ke zkoušce, zbylých 15 minut pak samotná zkouška.

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice