Jazyk

Písemná komunikace

ZKOUŠKA Z PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Písemná komunikace je jedním z předmětů, díky kterým žáci získají praktické dovednosti – ovládat klávesnici hmatovou technikou, vytvořit dopis občana organizaci, vypracovat obchodní dopis, jednoduchou právní písemnost či žádost o místo a životopis, zpracovat přehlednou tabulku atp. Dlouhá léta bylo úsilí řady žáků v tomto předmětu korunováno státní zkouškou z psaní na klávesnici. Bohužel administrativní chybou byla tato zkouška zrušena a v komerčních alternativách jsme si nevybrali náhradu. Proto jsme se před třemi lety rozhodli zorganizovat vlastní zkoušku, resp. dvě samostatné zkoušky.
V jarním i podzimní termínu se jedná o zkoušku z rychlopisu. Zájemci z řad druháků a třeťáků napíší klasický desetiminutový rychlopis. Ti, kteří dosáhnou minimální rychlosti 180 čistých úhozů za minutu a přesnosti do 0,50 % chyb, obdrží naše osvědčení.
Druhá zkouška (v podzimní termínu) zahrnuje obchodní e-mail a tabulku. Zadání e-mailu je formulováno jako příkaz nadřízeného oslovit obchodního partnera, nebo jako e-mailová zpráva obchodního partnera, na kterou je nutné odpovědět. Do zprávy vkládají žáci tabulku, jejíž data získají na internetu, nebo je musí vyčíst z přiloženého dokumentu. Tabulka a e-mail jsou provázány – např. odpovězte na poptávku a nabídněte naše zboží, nabídku zpracujte do tabulky (data najdete na www.xxx.cz).
Snažíme se zkoušku přiblížit co nejvíce praxi, přitom v jejím hodnocení vycházíme z kritérií původní státní zkoušky a ČSN 01 6910 – hodnotíme stylizaci, formální úpravu, gramatiku. Každá z písemností musí být nejhůře hodnocena jako dobrá. Osvědčení pak obsahuje informaci, že absolvent složil zkoušku ze zpracování obchodního e-mailu a tabulky.
Každoročně tyto zkoušky, ať už jen jednu, nebo obě, složí několik desítek našich studentů.

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice