Ostatní akce školy

Vánoční bazar

Tradicí se stalo konání Vánočního bazaru, jehož účelem je získání finančních prostředků pro sdružení Šance, které pomáhá zpříjemnit pobyt hemato-onkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Náplní toho letošního byl prodej cukroví, chlebíčků, vánočního punče a také maličkostí, které studenti donesli, aby podpořili naši sbírku. Dalším bodem programu byly prezentace, a to nejen studentů naší školy, ale i bývalých absolventů, kteří přišli představit svou novou školu.

Mikulášský bowling na Domově mládeže

Dne 6. 12. 2012 proběhl Mikulášský bowling ubytovaných žáků naší školy. Turnaj proběhl v předvánoční atmosféře, odměnou pro vítěze byl mikulášský balíček.
Po vyčerpávajícím boji a vyrovnaném skóre,se vítězem stal Jan Okřina se 126 body, druhé místo obsadila Nikol Bubíková se 103 body.

Studentské volby 2012

V úterý 11. prosince 2012 se na naší škole konaly Studentské volby 2012. Projekt jsme organizovali pod záštitou portálu Jeden svět na školách, což je program společnosti Člověk v tísni. Naši studenti měli možnost si vyzkoušet poprvé přímou volbu prezidenta ČR. Po celé úterní dopoledne se z naší jídelny stala volební místnost s komisí, urnou a plentou pro tajné hlasování. Celkem se voleb zúčastnilo 205 studentů.

Školní ples

Už pojedenácté studenti čtvrtých ročníků vstoupili do stavu maturantského slavnostním stužkováním na školním plese. Tradice pasování maturantů mečem se ujali v sobotu 24. listopadu ve Slezském domě v Krnově třídní učitelé Ing. Ellen Maláčová, Ing. Ivana Matoušová a Mgr.Jiří Švéda.

Volejbal učitelé vers. studentky

Ve středu 21 .11. 2012 proběhlo zajímavé volejbalové utkání mezi studentkami naší školy a části učitelského sboru. Obě družstva se snažila uhrát co nejlepší výsledek.  Studentky prokázaly, že volejbal hrát umějí. Jejich podání a smeče dělaly učitelům často velké problémy. Učitelé brali tento zápas zároveň jako zápas přípravný na turnaj ve volejbale mezi jednotlivými základními a středními školami kantorských sborů.

Sbírka Světluška

Světluška je desetiletý projekt Českého rozhlasu. Výtěžek ze sbírky je použit na nákup speciálních pomůcek pro nevidomé, na výcvik psích vodicích pomocníků atp., prostě peníze pomáhají nevidomým učit se novému životu ve tmě.

Dárci krve

Stává se tradicí, že odvážlivci z řad třeťáků a čtvrťáků se rozhodnou poprvé darovat svou krev. Letos Transfuzní stanici v Bruntále navštívilo šest dárců, aby prošli standardním kolečkem – vyplnění dotazníku dárce, odběr vzorku krve, vyšetření krevního tlaku a samotný odběr 450 ml krve.

Studenti na seminářích pro pracovníky cestovního ruchu

Během měsíce října probíhal v Krnově cyklus seminářů určený pracovníkům v cestovním ruchu, a to v rámci projektu „Slezsko bez hranic – nová turistická destinace“. Projekt vytvořilo město Krnov se svým partnerským městem Prudnik v Polsku. Také naši studenti druhého a třetího ročníku, budoucí pracovníci v cestovním ruchu, se mohli této ojedinělé vzdělávací akce zúčastnit. Pod vedením zkušeného lektora  Mgr. Martina Tomse získávali cenné rady v komunikačních dovednostech.

„Maják“ v Praze

Ve dnech 12.  až 14. října  2012 jsme se zúčastnily rozšiřovacího semináře v Praze, který pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Volně navazoval na první setkání s názvem 3 Dny s Netopeery, které se konalo v květnu, a to na téma HIV/AIDS, partnerské vztahy a komunikace. Absolvovaly jsme 24 hodin přednášek, besed a různých aktivit s touto problematikou.

Ověřování finanční gramotnosti

V úterý 16. října si skupina studentů třetího ročníku na vlastní kůži vyzkoušela problematiku hospodaření domácnosti formou hry. Pod vedením nezávislého finančního poradce p. Vladislava Utíkala studenti prožili v roli čtyř modelových rodin běžné životní situace v období od třiceti do šedesáti let.

Stránky

Subscribe to Ostatní akce školy

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice