Jazyk

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Funkce pověřence pro příspěvkové organizace
název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,

Od 15. února 2019 je hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost Ing. Jana Měchová,
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 736 218 480.

Odkaz na smlouvu o výkonu funkce pověřence pro příspěvkové organizace společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s. Odkaz je dostupný zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5617883
 
 
Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice