Jazyk

Intercultural Schools

C3 Training Course (Short-term joint staff training events)

Další aktivitou, která v rámci projektu Intersultural schools proběhla, byl vzdělávácí kurz určený pro učitele a pracovníky neziskových organizací v Rumunsku v městečku Bilbor v srpnu 2018. Všechny účastníky projektu spojuje zájem o práci se studenty, spojení formálních a neformálních metod výuky a jejich rozvoj znalostí, schopností a kompetence v oblasti interkulturality. Této aktivity se zúčastnilo celkem 18 učitelů (ze všech 3 partnerských škol projektu) a 9 pracovníků neziskových organizací. Celou akcí provázeli trenéři a facilitátoři, kteří tento kurz řídili, pomáhali při aktivitách a zajiš´tovali průběh akce.
Všichni účastníci si vyměňovali osvědčené postupy a sdíleli své zkušenosti, aby vytvořili metody pro lepší komunikaci. Součástí této akce byla take diskuse o jednotlivých systémech školství v partnerských zemích. Zajímavou částí byla take návštěva místní školy a exkurze školského odboru a inspektorátu krajského úřadu.

Erasmus+

Klíčová akce 2 (KA2) - strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, dále pak na realizaci inovativních postupů na úrovni místní, regionální, národní či evropské.                    
Období realizace: 1. září 2017 – 31. srpna 2019

Projekt „Intercultural Schools“ vytváří strategické partnerství mezi 3 školami a 3 nevládními organizacemi pracujícími s mládeží z Rumunska, České republiky a Slovenska. Cílem projektu je řešit problém nízké úrovně studentských kompetencí v rámci mezikulturního porozumění.

Partnery projektu jsou Scoala Generala „O.C. Taslaoanu,“ Bilbor,  Gymnazium - Gimnazium Filakovo a Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o.. V rámci projektu bude řešena možnost učitelů všech partnerských škol organizovat integrační a participativní neformální aktivity, které přispějí ke zvýšení úrovně mezikulturního porozumění a znalostní kompetence žáků všech partnerských škol.

Projekt řeší potřebu větší spolupráce mezi školskými zařízeními a neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží při organizaci neformálních aktivit zaměřených na mezikulturní porozumění. Dalším úkolem je nutnost hledat možnosti vzájemné spolupráce mezi učiteli a pracovníky s mládeží. K partnerům, kteří zastupují neziskové organizace pracující s mládeží, patří: Asociatia Young Europe Society z Rumunska, Obciansky Spolok ze Slovenska a Four Links, z.s. z České republiky.

Projektu se zúčastní 42 žáků ve věku 14-15 let a 18 učitelů ze tří partnerských škol. Společně s 9 pracovníky ze tří partnerských neziskových organizací vytvoří rámec pro budoucí spolupráci na posílení kompetencí k porozumění mezi kulturami.

Za účelem dosažení cílů našeho projektu budou všichni partneři spolupracovat a účastnit se 4 hlavních činností. Půjde o setkávání mezi školami a neziskovými organizacemi, během kterých se postupně vytvoří rámec pro následné plánování formálních a neformálních aktivit. Všichni pracovníci a učitelé budou nejen rozvíjet své znalosti, schopnosti a kompetence v interkulturní oblasti, ale zároveň si osvojí i formální a neformální způsoby výuky mladých. Poslední aktivitou bude desetidenní výměna skupin žáků, učitelů a pracovníků neziskových organizací, kteří během vzájemné spolupráce upevní své mezikulturní povědomí a komunikační kompetence. Žáci se seznámí s projekty Erasmu+ a možnostmi, které jim program nabízí.

 

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice