Okresní kolo středních škol ve šplhu

Soutěž probíhala ve středu 18. 11. 2015 v tělocvičně SPgŠ a SZŠ Krnov. Závodily základní i střední školy okresu Bruntál, každou z nich reprezentovalo čtyřčlenné družstvo, tři nejlepší byli bodováni.
Naši školu reprezentovali tři hoši: Vojtěch Fojtík, Alexej Červeňák a Tomáš Pácl. Pouze Vojtěch Fojtík závodil již v loňském roce, takže další dva hoši museli při závodě teprve získat zkušenosti. V celkovém hodnocení se družstvo chlapců umístilo na druhém místě. Nejlepší součet dvou časů měl z našich studentů Vojtěch Fojtík. V soutěži jednotlivců se umístil na druhém místě. Jeho nejlepší čas ze tří pokusů byl 5,51 sekundy.  Vezmeme-li v úvahu, že šplhal na laně bez přírazu (bez pomoci nohou), pak je to čas velmi pěkný.
Družstvo děvčat naší školy se umístilo stejně jako chlapci na druhém místě ve složení Magdalena Harazimová, Kamila Sýkorová, Michaela Kovářová a Veronika Daňková. Nejlepšího umístění dosáhla Magdalena Harazimová, která v soutěži jednotlivců skončila na pěkném čtvrtém místě.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Velčovská L.
uč. TV 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice