Jazyk

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška PODZIM 2017

Termín zkoušky z Ekonomiky a účetnictví - Pá 1. 9. 2017.

Písemné práce a didaktické testy  se budou konat na Obchodní akademii a Střední odborná škole logistické, Opava, příspěvková organizace, Hany Kvapilové 20, Opava (nezapomenout občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, pozvánky byly poslány na osobní školní maily)

     Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek

      Ústní a profilové zkoušky - termíny
      11. 9 . - třída 4.C
      12. 9. - třída 4.A
      13. 9. - třída 4.B

      Žákovský seznam literárních děl odevzdat do 30. 6. 2017.

Maturitní kalendář - Podzim 2017

Kritéria hodnocení MZ

-------------------------------------------------------------------

Struktura maturitní zkoušky

Společná část – společná část pro oba obory (Cermat)
1. Český jazyk a literatura
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2a) Cizí jazyk
didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
2b) Matematika
didaktický test

Ústní a profilové maturitní zkoušky (SOŠ DCR Krnov)
obor Cestovní ruch
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v cestovním ruchu
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů – výběr z:
3a) cestovní ruch + zeměpis cestovního ruchu
průvodcovská činnost, technika služeb, zeměpis cestovního ruchu
3b) cestovní ruch + dějiny kultury
průvodcovská činnost, technika služeb, dějiny kultury

obor Ekonomika a podnikání
1. Obhajoba závěrečné práce
podnikatelský záměr – podnikání v dopravě
2. Praktická zkouška z ekonomických předmětů:
ekonomika, podnikání, účetnictví, právo, písemná komunikace, praxe
3. Ústní zkouška z odborných předmětů
doprava, letecký provoz, aerodynamika, stavba letadel, letecké motory, meteorologie a navigace, logistika

Seznam literárních děl pro MZ z ČJ 2016/17 


Podrobné informace o maturitním modelu, termínech, průběhu zkoušky atp. naleznete na oficiálních stránkách nové maturity www.novamaturita.cz.

Obhajoba závěrečných maturitních prací
Studenti obou oborů jednu z maturitních zkoušek skládají formou obhajoby závěrečné práce, která má podobu podnikatelského záměru.
V oboru cestovní ruch si žáci založí cestovní kancelář, vytvoří nabídku svých služeb  a jeden vybraný  produkt (zájezd) podrobně analyzují, vč. nabídkového letáku, kalkulace ceny, pracovního deníku, itineráře, excerpčního lístku; popíší své tržní prostředí, zpracují finanční plán. V oboru ekonomika a podnikání připravují podnikatelský záměr pro firmu z oblasti dopravy.
Práci studenti zpracovávají v průběhu čtvrtého ročníku a odevzdávají v březnu v tištěné i elektronické podobě.  Ve své práci využijí znalosti z odborných předmětů, ekonomiky, marketingu, managementu, informačních technologií i písemné komunikace. Při psaní závěrečné práce se studenti musí řídit Pokyny ke zpracování závěrečné práce, ve kterých jsou přesně stanovena pravidla pro formální úpravu v programu MS Word.
Jejich práce je hodnocena vedoucím práce a oponentem, s hodnocením se seznámí před odchodem na „svatý týden“.
V týdnu po písemných maturitních zkouškách pak svoji práci za podpory prezentace obhajují před maturitní komisí. Zkouška trvá 30 minut, a to včetně přípravy. 

Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz