Jazykové olympiády

Ve dnech 18. a 19. března proběhla v Ostravě krajská kola jazykových olympiád. V pondělí v ruštině a v úterý v jazyce německém. V obou případech jsme měli na soutěži své zástupce, v obou případech to byli shodou okolností mladí muži (JR - Jakub Šorm z 2. B, JN - Jan Jirásko  z 2. A).
Soutěž byla náročná - poslech, několikaminutový monolog na dané téma, následný rozhovor s porotou a řešení jazykové situace. Ve velké konkurenci se naši studenti neprobojovali na přední, postupová místa, ale úspěchem je už účast na krajském kole. Vždyť oba naši reprezentanti jsou teprve ve druhém ročníku.

Mgr. M. Merenusová

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice