Přírodovědný klokan

V letošním roce jsme vyhradili čtyřicet minut ze čtvrtečního dopoledne 11. října 2018 účastníkům školního kola Přírodovědného klokana. Naše Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu má zanedbatelný počet hodin, které se věnují fyzice a chemii, přesto se přihlásili tři soutěžící. Čekalo na ně 24 soutěžních úkolů právě z oblastí chemie, fyziky nebo i matematiky. Na prvním místě se umístil Jakub Lerbletier z 2. A se ziskem 38 bodů, na druhém místě se umístil Jan Jirásko z 2. A se ziskem 30 bodů a na třetím místě se umístil Daniel Bušos, také z 2. A se ziskem 28 bodů.

Všem řešitelům blahopřejeme a těšíme se na další ročník v očekávání, že i na naší odborné škole jsou zájemci o hlubší přírodovědné vědění.

Za sekci přírodovědného vzdělávání

Mgr. Tomáš Mierva

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice