Projektové dny

Na dny, kdy na naší škole probíhají přijímací zkoušky, jsme se letos rozhodli připravit pro naše studenty netradiční projekty – literární den, ekoden a interaktivní Krnov.

Literární den
Letos jsme poprvé vyzkoušeli tzv. Literární den, jenž byl určen studentům prvního a druhého ročníku. V osm hodin ráno se pustil film korespondující s povinnou četbou (pro první ročník to bylo Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeareho, pro ročník druhý Podivný případ Dr. Jekylla a Mr. Hyda od L. Stevensona). Po zhlédnutí byly studentům rozdány pracovní listy s uměleckým i neuměleckým textem, na kterých si vyzkoušeli svou "mini maturitu nanečisto". Probrali jsme s nimi, jak správně vyplnit čtenářský deník, a připravit se tak už dopředu na ústní maturitu z jazyka českého. Celý projekt se vydařil, studenti i učitelé byli nadšeni, a tak se zřejmě zrodila nová aktivita naší školy.

Mgr. Romana Korandová

Krnov – naše město
SVČ Méďa připravilo pro naše prvňáky a druháky program Krnov – naše město, a to ve velmi zajímavé podobě. Studenti ve skupinách procházeli stanovišti – např. krnovské podzemí, historické budovy v Krnově, řemesla a cechy, tkalcovství, mincovnictví… Na každém stanovišti si něco vyzkoušeli – průchod tmavým podzemím, vyrobili si mince, upekli vánočku, tvořili stavby z vlastních těl. Zároveň se dozvěděli něco nového o našem městě, ve kterém žijí a studují. SVČ nám nabídlo i další zajímavé aktivity, kterých se rádi zúčastníme příští rok.

Ekonomický den
Třeťáci se po oba dny přijímacích zkoušek věnovali ekonomice. První půlden hráli hru o finanční gramotnosti „Finanční svoboda“, u které si vyzkoušeli běžná ekonomická rozhodování – půjčení peněz, pojištění, investování atp. Druhý půlden prošli třemi kariérovými testy, díky kterým zjistili, kterým směrem by se mělo ubírat jejich další vzdělávání. Na závěr si otestovali i své týmové role v Belbinově testu. Druhý den se pak věnovali podnikání a pro své spolužáky si připravili prodejní stánky.

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice