Den finanční gramotnosti

Projekt Den finanční gramotnosti spustila největší finančněporadenská společnost Partners v září 2011 jako reakci na nízkou finanční vzdělanost obyvatel České republiky.
Ve středu 10. ledna 2018 proběhl projektový den i na naší škole. Vedl ho pan Rostilav Laciok s kolegyní. Připravili pro studenty třídy 3.B celkem 5hodinový blok plný informací a zajímavostí z oblasti finančnictví. Nejprve proběhly 2 vzdělávací bloky - orientace na finančním trhu a problematika úvěrů. Lekce byly vedeny aktivní formou, studenti se zapojovali do diskuze a občas překvapili tím, co všechno o finančním trhu ví.
Další čas byl věnován škole hrou. Z lektorů se stali bankéři a provedli celkem 8 týmů všemi nástrahami deskové hry Finanční svoboda. Právě na této hře se studenti učili, jak spravovat finance „své rodiny“ zodpovědně a plnili své finanční cíle tak, aby neohrozili existenci rodiny zbytečnými dluhy a závazky. Věřím, že hru Finanční svoboda studenti i přes její časovou náročnost nehráli naposledy a že pro ně byl dnešní den s financemi přínosem.
Pro zájemce se dají zajímavé informace a testy finančních znalostí najít na webu projektu http://www.denfinancnigramotnosti.cz/.

Ing. Erika Tichá

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice