Česko-polská studentská výměna

Sedm studentů třetích ročníků podniklo dvoudenní výlet do partnerské školy v Polsku.
Po srdečném přivítání si prohlédli školu, ve které se konalo Sympozium k tématice využití moderních technologií ve výuce. Češi přispěli prezentací o nových aplikacích
v mobilních telefonech, na fotografiích Krnova a školy konkrétně ukázali možnosti operačního systému Android. 
Následovala odpolední návštěva v hostitelských rodinách, které nešetřily tradiční polskou pohostinností. Večerní grilování a diskotéka v relaxačním centru umožnily bližší seznámení a sblížení mladých lidí. Další den byl v plánu společný výlet do královského města Krakova. 
Obavy studentů z pobytu v rodinách se brzy rozplynuly a všichni našli velmi rychle společnou řeč. Už se těšíme, až budeme moci návštěvu polským studentům oplatit. 
 
Mgr. M. Maliszewská
Kategorie: 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice