Pracovní zkušenosti v Amsterdamu

Dne 30. 1. 2019 se v prostorách školy konala beseda se studenty 4. ročníků, kteří svým spolužákům a kamarádům předávali nabyté pracovní i osobní zkušenosti získané v létě na letišti Schiphol v Amsterdamu.
Během 3měsíční práce v zahraničí si zdokonalili nejen jazyky a znalosti týkající se leteckého provozu, ale také získali nové zkušenosti a naučili se řešit krizové situace, uspět na trhu práce a v životě vůbec. Byla to pro ně výjimečná zkušenost, které si velice cení.
Tato práce je nadchla nejen po stránce pracovní, ale i finanční. Někteří z nich se proto rozhodli, že po maturitní zkoušce v létě 2019 se do zahraničí vydají pracovat znovu. Touto cestou chtěli navnadit ostatní studentky a studenty k práci s nimi nebo pro jiné agentury v zahraničí, a poukázat tak na výhody, ale i problémy s touto prací související.

studenti 4.C

 

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice