Adaptační kurzy 2017

První adapťáky proběhly v roce 2008. Za těch deset roků ho absolvovalo 32 tříd, tedy téměř 900 prvňáků. Někteří třídní ho letos absolvovali potřetí. S výjimkou jednoho roku nám azyl poskytl Horský hotel Brans v Malé Morávce.
Filozofií adaptačních kurzů je poznat své spolužáky, třídního učitele, nastavit si pravidla fungování třídy, její komunikace, vyzkoušet si týmovou spolupráci. V průběhu dvou a půl dne mají prvňáci možnost v „bezpečném prostředí“ si ověřit a rozvinout své komunikační dovednosti, zažijí si i nepohodlí, v němž musí řešit netradiční úkoly, musí se spolehnout na své spolužáky…
O atmosféře letošního ročníku vypovídají fotky z galerie. Provázelo ho nadšení, akčnost, spolupráce, respektování pravidel a především humor a zábava.

AK 1.A
A
K 1.B
A
K 1.C

Mgr. Zina Dvořáková

 

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz